RZCC | Directeur-bestuurder

Site Regionaal Zorg Communicatie Centrum

RZCC is hét aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt.

RZCC is het regionaal zorgcommunicatiecentrum en het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt. RZCC optimaliseert communicatie tussen de zorgverleners in Zuidoost-Brabant door de zorgverleners met elkaar te verbinden. Het uiteindelijke doel is de burger eigenaarschap geven over de eigen gegevens. In het realiseren van dit doel faciliteert RZCC meer dan 3 miljoen zorgcommunicatie-uitwisselingen op jaarbasis.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar secretariaat@rzcc.nl

Menu
error: Content is protected !!