GGZ Drenthe | Maatschappelijk Werker

Site GGZ Drenthe

Bij GGZ Drenthe zetten we ons al meer dan honderd jaar in voor mensen met psychische problemen. Met bevlogenheid en respect voor eigenheid van mensen werken samen we toe naar herstel, optimaal welzijn en welbevinden. Dat doen we midden in de samenleving, met elkaar, met patiënten en naasten en met samenwerkingspartners.

GGZ Drenthe biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling bij ernstige, complexe psychische problemen aan mensen van alle leeftijden. Samen met patiënten, naasten en samenwerkingspartners werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk, soms thuis en vaak ook online. Soms is beschermende zorg in een kliniek nodig. Een behandeling is intensief, duurt kort als het kan en lang als het moet. Met preventie, consultatie en vroege interventies willen we zoveel mogelijk voorkomen dat de psychische klachten toenemen en mensen onze specialistische zorg nodig hebben. GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar marcelle.stiemer@ggzdrenthe.nl

Menu
error: Content is protected !!