Stichting Tabijn | schoolpsycholoog/ orthopedagoog

Site Stichting Tabijn

Bij Tabijn werken we vanuit de kernwaarden Ambitie, Vertrouwen, Verbinding en Plezier en zijn gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind het uitgangspunt in al ons denken en handelen. Je stimuleert niet alleen de ontwikkeling van kinderen, maar investeert ook actief in je eigen ontwikkeling.

Over ons

Tabijn streeft ernaar om al haar leerlingen in het onderwijs en kinderen in de opvang een zo breed mogelijke basis voor hun verdere leven mee te geven. Daar horen niet alleen een breed onderwijsaanbod maar ook eigentijdse huisvesting, ict-faciliteiten en kinderopvang bij.
Kortom: méér dan onderwijs alleen.

Onze scholen en kindcentra werken vanuit een gedeelde visie aan de brede ontwikkeling van kinderen van 2 tot 13 jaar. Cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van andere talenten maken daar deel van uit. Naast het verwerven van kennis is er ook volop aandacht voor muziek, creativiteit, techniek en beweging. We gaan voor een duidelijke basiskwaliteit van ons onderwijs en opvang. Daarnaast heeft elke school of kindcentrum een duidelijk zichtbare PLUS.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vacature@tabijn.nl

Menu
error: Content is protected !!