Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Z-O Vlaanderen | Volwassenpsychiater

Site Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Zuid-Oost-Vlaanderen

Er zijn 19 erkende Centra Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Elk centrum heeft verschillende vestigingsplaatsen en biedt vanuit een sociaal ondernemerschap zorg aan een bevolking van ongeveer 400.000 inwoners. In een CGG werk je in een multidisciplinair team dat vanuit wetenschappelijk onderbouwde expertise kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen behandelt. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden een marktconforme verloning en zetten in op ontwikkeling van expertise, innovatie en teamwerking.

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) ontstonden in het midden van de jaren 1960. Preventie en behandeling zijn al vanaf het begin hun hoofdopdrachten. In de beginperiode sprak men over ‘diensten voor geestelijke gezondheidszorg’. Sinds 1980 vallen de CGG onder Vlaamse bevoegdheid. Onder Vlaams minister voor Volksgezondheid Wivina Demeester kreeg het decretaal kader van de CGG eind jaren 1990 vorm. De 88 kleine centra fusioneerden tot grotere gehelen met duidelijke kernopdrachten in een multidisciplinair kader. Multidisciplinair betekent dat verschillende experten zoals psychologen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers en pedagogen onder leiding van een psychiater instaan voor het behandelaanbod. De behandelexpertise van ernstige psychische problemen gaat hand in hand met de opdracht om organisaties te ondersteunen in de preventie en vroegtijdige opsporing van die problemen.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar mieke.heymans@zov.be

Menu
error: Content is protected !!