Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | Crisismanager-Adviseur GHOR

Site Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en de mensen die hier wonen of verblijven. We zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.

Over ons

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en met de mensen die hier wonen of verblijven. De GHOR is verantwoordelijk voor de leiding aan- en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en crises. Anders dan politie, brandweer en ambulancediensten is de GHOR geen hulpdienst. De GHOR is een organisatie die ervoor moet zorgen dat bij grote ongevallen en rampen, de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (Regionale Ambulance Voorziening, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, GGZ) als samenhangende keten kunnen optreden.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.werkenbijvrbzo.nl.

Menu
error: Content is protected !!