Perspectief GZ | GZ psycholoog / Orthopedagoog generalist

Site Perspectief GZ

Perspectief GZ biedt als ambulant behandelcentrum sinds 2004 in regio Amsterdam en Zaanstreek gespecialiseerde extramurale behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

Over het multidisciplinaire team: Je werkt als regiebehandelaar in koppelvorm aan het behandeltraject met uitvoerende behandelaars. Deze collega’s hebben hun eigen expertise en verantwoordelijkheid. Het team bestaat o.a. uit een Arts VG, GZ-psychologen, orthopedagogen, psychologen, vak-therapeuten (psychomotorisch-, spel- en muziektherapeut) en een consulent psychiater. Diagnostiek team is ondersteunend. Waar nodig wordt er tijdens de behandeling Maatschappelijk werkers (HBO) ingezet voor bijkomende praktische en ondersteunende hulpvragen, zodat er betere voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte behandeling.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar i.simsek@perspectiefgz.nl

Menu
error: Content is protected !!