Levvel | Jeugdmaatschappelijk Werker GezinsFACT

Site Levvel

Levvel helpt kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen weer op weg. Met alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot hoog-complexe psychiatrische zorg. We zijn een organisatie met een hart. We bekijken altijd wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig hebben. Dat is de basis van onze begeleiding en behandeling. We werken intensief samen met ouders en hulpverleners. En we willen van elkaar blijven leren. Zo blijven we onszelf steeds vernieuwen. Doe jij met ons mee?

Over GezinsFACT

GezinsFACT is een behandelaanbod voor  jongeren 12 tot 18 jaar die in aanraking met justitie zijn gekomen of dreigen te komen én met complexe problematiek op meerdere levensgebieden. Er kan sprake zijn van gezinsproblematiek, een psychisch probleem, psychiatrische stoornis, gedragsproblemen of licht verstandelijke beperking, waardoor de kinderen en jongeren vastlopen in hun ontwikkeling. Het behandelaanbod is outreached en intensief. En doel van de behandeling is opname of uithuisplaatsing te voorkomen. We werken met een teamcaseload in multidisciplinair verband, vanuit meerzijdige partijdigheid. Samen met ouders en de jongere doen we wat nodig is om ontwikkeling te bevorderen in een omgeving die aandacht en betrokkenheid uitstraalt. 

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je werkenbijlevvel.nl.

Menu
error: Content is protected !!