Gemeente Den Helder | Wmo Consulent Beschermd Wonen

Site Gemeente Den Helder

Den Helder; de stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

Over ons team: Team Zorg werkt vanuit een publieksgerichte aanpak, waar klantgerichtheid en samenwerking belangrijke onderdelen van het werk zijn. Het team verricht alle werkzaamheden op het gebied van zorg met als uitgangspunt de Wmo en Jeugd.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je denhelder.easycruit.com.

Menu
error: Content is protected !!