AZ Glorieux | Arts-specialist in de psychiatrie

Site AZ Glorieux

az Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw nog twee andere pijlers: ‘kind- en jeugdzorg’ en ‘ouderenzorg’. Samen zorgen de drie pijlers voor het hele levenstraject van de mens. Alle instellingen van onze vzw zijn er voor en door mensen, met respect en waardering voor iedereen. De meest verantwoorde zorg aanbieden aan elke patiënt, kan slechts gerealiseerd worden door optimale multidisciplinaire samenwerking tussen intra- en extramurale zorgverleners, die de belangen van de individuele artsen, medische disciplines en medische departementen overstijgt.

Over ons 

In vzw Werken Glorieux investeren wij in het onthaal en de inwerking van nieuwe medewerkers, leidinggevenden en artsen. Een gestructureerde aanpak via startersdagen, inwerktrajecten voor de meeste functies, peter-/ meterschap,… en begeleidingspersonen staat ter beschikking. Daarnaast fungeren de leidinggevenden en HR medewerkers steeds als eerste aanspreekpersonen

We geven duidelijk aan wat we van elke medewerker verwachten en streven naar gezamenlijke afspraken. Iedere medewerker krijgt van ons de autonomie om -binnen zijn bevoegdheden- beslissingen te nemen en uitdagingen aan te gaan. We geven medewerkers ook gestructureerd feedback. Heeft een medewerker een vraag, een suggestie of een idee? Elke medewerker kan steeds terecht bij zijn/haar verantwoordelijke of bij de directie voor advies of feedback. Wij nemen graag de tijd om naar elke medewerker te luisteren. In de mate van het mogelijke houden we rekening met ieders keuze, interesses en verlangens. Door deze transparantie worden nieuwe medewerkers van bij de start betrokken in de werking van de organisatie, leert men verantwoordelijkheid opnemen en kan onze organisatie sneller en efficiënter functioneren. Onze aanpak loont; uit de recente engagementsmeting (medio 2013) blijkt dat 93% van onze medewerkers sterk tot heel sterk gemotiveerd zijn.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je glorieux.hro.be.

Menu
error: Content is protected !!